Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

maniamania
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia. Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice. Ponieważ niektóre więzi są po prostu sobie przeznaczone. 
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viasohard sohard
maniamania
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viasohard sohard
7631 7265 390
Reposted fromkimik kimik viasohard sohard
maniamania
8223 26b2 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasohard sohard
maniamania
2115 df1e 390
Reposted fromhagis hagis viasohard sohard
maniamania
6710 3bc1 390
Reposted fromdontforgot dontforgot viasohard sohard
maniamania
8591 464e 390
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viasohard sohard
maniamania
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viasohard sohard
maniamania
0013 deba 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasohard sohard
maniamania
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viasohard sohard
maniamania
8266 0eae 390
Reposted fromrol rol viasohard sohard
maniamania
3263 e427 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasohard sohard
maniamania
Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać, potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.
— jonasz kofta.
Reposted fromrol rol
maniamania
3648 4468 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
maniamania
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
maniamania
6391 4d34 390
Reposted fromrol rol
maniamania
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viarol rol
maniamania
0133 ea52 390
Reposted fromrol rol
maniamania
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viarol rol
maniamania
8145 f4db 390
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl