Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

maniamania

July 19 2017

maniamania
9766 528a 390
Reposted fromoutoflove outoflove viasohard sohard
maniamania
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viasohard sohard
maniamania
Nie można kochać kobiety, nie szanując jej.
— Alberto Moravia / Rzymianka
Reposted fromesperantoo esperantoo viasohard sohard
maniamania
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viasohard sohard
maniamania

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viasohard sohard
maniamania

Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana.  Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt,  Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest.  Ja też to lubiłem. ”
— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlanni lanni viasohard sohard
maniamania
[...] Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. 
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
maniamania
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton - "Tato"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasohard sohard
maniamania
6434 e100 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasohard sohard
maniamania
9001 8fc2 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viasohard sohard
maniamania
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasohard sohard
maniamania
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viasohard sohard
maniamania
1498 387d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasohard sohard
maniamania
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viasohard sohard
maniamania
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia. Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice. Ponieważ niektóre więzi są po prostu sobie przeznaczone. 
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viasohard sohard
maniamania
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viasohard sohard
7631 7265 390
Reposted fromkimik kimik viasohard sohard
maniamania
8223 26b2 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasohard sohard
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl