Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2018

maniamania
8555 bdae 390
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt vialovesweets lovesweets
maniamania
4768 a278 390
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viametadon metadon
maniamania
7933 3440 390
Reposted frompannakreatura pannakreatura viametadon metadon

April 29 2018

maniamania

October 12 2017

maniamania

July 19 2017

maniamania
9766 528a 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viasohard sohard
maniamania
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viasohard sohard
maniamania
Nie można kochać kobiety, nie szanując jej.
— Alberto Moravia / Rzymianka
Reposted fromesperantoo esperantoo viasohard sohard
maniamania
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viasohard sohard
maniamania

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viasohard sohard
maniamania

Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana.  Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt,  Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest.  Ja też to lubiłem. ”
— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlanni lanni viasohard sohard
maniamania
[...] Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. 
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
maniamania
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton - "Tato"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasohard sohard
maniamania
6434 e100 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasohard sohard
maniamania
9001 8fc2 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viasohard sohard
maniamania
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasohard sohard
maniamania
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viasohard sohard
maniamania
1498 387d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasohard sohard
maniamania
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viasohard sohard
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl