Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

maniamania
4472 be34 390

February 18 2017

maniamania
3423 ae4e 390
maniamania
Mam dziś od rana taki brak Ciebie, że wolałbym być z Tobą w piekle, niż bez Ciebie w niebie..
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialovvie lovvie
maniamania
Astenia  - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc vialovvie lovvie
maniamania
5498 39d8 390
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialovvie lovvie
maniamania
6033 5dbc 390
Reposted fromjolkens jolkens vialovvie lovvie
maniamania
Przecież mnie znasz - mam swoje nerwy, pękam jak struna.
— Miuosh
Reposted fromhasz hasz vialovvie lovvie
maniamania
8545 6c4f 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialovvie lovvie
maniamania
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower vialovvie lovvie
maniamania
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover vialovvie lovvie
maniamania
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
maniamania
5067 debd 390
Reposted fromyesiam yesiam vialovvie lovvie
maniamania
Reposted fromoll oll vialovvie lovvie
maniamania
5402 64e5 390
Reposted fromnimble nimble vialovvie lovvie
maniamania
8148 d4e7 390
Reposted frommartynkowa martynkowa vialovvie lovvie
maniamania
Serce nie pyta, kiedy zaczyna się w kimś kochać. I nie mylmy miłości z zakochaniem - zakochanie jest na jakiś czas. A dalej jest praca nad uczuciem. I ono nie zawsze ma tę samą temperaturę. Zmienia się. Czasem w obcość, czasem w nienawiść. Najważniejsze, żeby nie stać się sobie obcym i nie pogardzać osobą, z którą się jest. Jeśli tak się dzieje, trzeba odejść.
— Helena Norowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovvie lovvie
maniamania
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialovvie lovvie
maniamania
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialovvie lovvie
8920 c3ab 390
Reposted fromkimik kimik vialovvie lovvie
maniamania
Utrudniam to sobie. Najprościej byłoby nie myśleć, nie chcieć, nie czuć. Zapomnieć.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vialovvie lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl